📚سلام لطفا خودتان را معرفی کنید؟
سلام علی فتحی هستم از تهران

📚در کنکور امسال چه رتبه ای کسب کردید و درصد های که اوردین در درس های مختلف چقدر
بوده است؟
رتبه ۷ کنکور دکترای مهندسی مواد.
زبان۶۰
تخصصی۷۰
استعداد تحصیلی۵

📚کدام دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب خواهید کرد و به چه دلیل؟ دانشگاه صنعتی شریف به دلیل اینکه مقاطع قبلی را هم آنجا بودم.
تقریبا از چه زمانی مطالعه برای آزمون را شروع کردید؟ و روزانه چند ساعت میخواندید؟ تقریبا ۱۰ روز قبل از روز کنکور. روزانه ۱۰ساعت
در طول مطالعه ناامید هم می شدید؟ چه عاملی در درس خواندن شما با انرژی دوباره نقش داشت؟خیر زیرا پشیبرد علم و طی کردن مسیر به من انرژی میداد
📚کتابها و منابع پیشنهادی شما در هر یک از دروس رشته تان کدامها هستند و در هر درس چه توصیه های
خاصی به داوطلبان دارید؟
توصیه من فقط کتابهای مرجع میباشد.

📚در مورد رشته ای که قبول شدید بیشتر بگوئید. آینده رشته تان را چطور می بینید؟

رشته مواد رشته جوانی است که در کشور ما در آینده و پتانسل زیادی بالاخص در مواد پیشرفته وجود دارد لذا من این گرایش را انتخاب میکنم.

📚ممنونم از اینکه برای دوستانتان وقت گذاشتید. در نهایت چیزی هست که میخواستید بگویید و ما از شما نپرسیدم؟

خیر. خواهش میکنم، امیدوارم همه ی دانشجویانی که تلاش میکنن، به آنچه که میخواهند برسند.