فرصت ارسال پیشنهادیه (پروپوزال) برای تعدادی از RFP های حوزه ایمپلنت‌های مغزی از ۲ تا ۱۶ مرداد ماه ۹۵ توسط کارگروه ایمپلنت مغزی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تمدید شد.
به گزارش  کنکوری ارشد دکترا به نقل از ایسنا، این تمدید فقط برای RFP هایی صورت گرفته است که برای آن‌ها قواعد ستاد علوم و فناوری‌های شناختی در خصوص فرمت، تعداد و یا محتوای پیشنهادیه‌های ارسالی برآورده نشده است.

RFP های فوق الذکر شامل «طراحی و ساخت الکترود برای ثبت و تحریک الکتریکی» و «طراحی و ساخت فرستنده-لینک-گیرنده در مسیر معکوس (برای انتقال داده از بخش کاشته شده در بدن به دنیای بیرون)» است.