معاون دانشجویی وزیر علوم گفت: برای دانشجویان نمونه مقطع دکتری فرصت مطالعاتی در نظر گرفته شده است.

به گزارش کنکوری ارشد دکترا به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مجتبی صدیقی در مراسم دانشجویان نمونه در سالن نهاد ریاست جمهوری افزود: دانشجوی نمونه کسی است که در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و پژوهشی انتخاب شده باشد.

معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با بازنگری آئین نامه دانشجویان دکتری در سال گذشته این آئین نامه دو مرحله ای شده است به گونه ای که ابتدا دانشجوی نمونه در سطح دانشگاه و سپس در سطح کشوری انتخاب می شود.

دکتر صدیقی گفت: ۲ هزار و ۲۴۸ دانشجوی برتر در سطح کشور شناسایی و به وزارتخانه معرفی شدند و بررسی ها در دو وزارتخانه علوم و بهداشت صورت گرفته است.

وی افزود: براساس تفاهم صورت گرفته بین دو وزارتخانه ۴۰ نفر معرفی شدند که ۲۵ نفر مرد و ۱۵ نفر زن هستند.

دکتر صدیقی گفت: دانشجویان نمونه وزارت علوم از دانشگاه هایی چون تهران، تربیت مدرس، اصفهان، علم و صنعت ،هنر و بهشتی و دانشجویان نمونه وزارت بهداشت از دانشگاه هایی چون تبریز، تهران، یزد، تربیت مدرس و شهید بهشتی بوده اند.

وی افزود: هم اکنون امکان تحصیل در مقاطع بالاتر برای این دانشجویان فراهم شده است و برای دانشجویان نمونه در مقطع دکتری نیز فرصت مطالعاتی در نظر گرفته شده است.

دکتر صدیقی گفت: برای دانشجویان نمونه جوایز نقدی در نظر گرفته شده است ضمن اینکه این دانشجویان علاقه دارند تا از امکانات بنیاد نخبگان استفاده کنند که امیدواریم بنیاد نخبگان همراهی و همکاری لازم را دراین خصوص داشته باشد.