مصاحبه تخصصی دوره دکتری پژوهش محورمالی گرایش بانکداری ، دهم مرداد – ساعت ۱۰ صبح در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ، بر اساس اطلاعیه شماره دو دکتری پژوهش‌محور مالی گرایش بانکداری سال ۱۳۹۵ ، آن دسته از داوطلبان واجد شرایط شرکت در مصاحبه تخصصی دوره دکتری پژوهش‌محور مالی گرایش بانکداری می‌توانند با رعایت موارد درج شده در این اطلاعیه در مصاحبه تخصصی شرکت کنند.
مواد امتحان کتبی شامل مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت مالی پیشرفته، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بوده و ضرایب مواد امتحانی یکسان خواهد بود.
همچنین داوطلبان مجاز ملزم به انجام مصاحبه شفاهی ، سه‌شنبه ۱۲ مرداد در پژوهشکده پولی و بانکی هستند.