قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: تمام دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حمید اکبری افزود: افرادی که تصمیم به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور می گیرند باید حتماً از مورد تایید بودن دانشگاه توسط وزارت بهداشت اطمینان حاصل کنند.

وی گفت: لیست دانشگاه های مورد تایید تمامی کشورها در سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت به نشانیedd.behdasht.gov.ir اعلام شده است.

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: داوطلبان تحصیل در دانشگاه های خارجی برای کسب اطلاعات کامل به جای مراجعه به مؤسساتی که در بعضی موارد برای حصول منافع شخصی اقدام به اعزام دانشجو به دانشگاه های غیر معتبر می کنند به حوزه خدمات آموزشی وزارت بهداشت مراجعه کنند و با کسب اطلاعات صحیح و کامل برای ادامه تحصیل در خارج از کشور تصمیم بگیرند.