دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی گفت: مراحل اجرایی بازنگری برنامه آموزشی دکتری عمومی دندانپزشکی در حال انجام است و بزودی ابلاغ می شود.

به گزارش خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر، دکتر سعید عسگری با اعلام این خبر از برگزاری سومین جلسه کمیته مرکزی بازنگری برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی با حضور اعضای مرکز تعالی علوم دندانپزشکی از کلان منطقه ۹ آمایشی خبر داد.

وی اظهار داشت پس از واسپاری ماموریت بازنگری برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت، با هماهنگی این دبیرخانه جلسات متعددی توسط همکاران مرکز تعالی علوم پزشکی در کلان منطقه ۹ کشور و با هدف مشارکت گسترده اساتید برگزار شد که در این کمیته هماهنگی های لازم جهت تصویب و ترسیم مراحل اجرایی این برنامه بعمل آمد.

عسگری خاطرنشان کرد: تمامی دست اندرکاران برنامه بازنگری باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا راهبردهای کلی مدنظر در بازنگری برنامه آموزشی ، مبتنی بر بهترین شواهد و مستندات علمی موجود، استفاده از تجربیات موفق پیشین و نظرات خبرگان برنامه ریزی آموزشی باشد که در این راستا استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی دانشکده های دندانپزشکی کشور می تواند راهگشا باشد.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی از راه اندازی وب سایت بازنگری برنامه آموزشی خبر داد و افزود: به منظور کاهش هزینه های برگزاری جلسات،‌برقراری ارتباطات موثر و به حداکثر رساندن مشارکت، در جلسه اخیر تصمیم به راه اندازی این سایت گرفته شد که در آینده ای نزدیک با اتمام طراحی شاهد راه اندازی آن خواهیم بود.