به گزارش خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از خبرآنلاین سقف ورود به خدمات دولتی و حکومتی در بخشهای مختلف توسط کاربران سرویس مشکلات مردم مورد پرسش قرار گرفته است.

از جمله کاربری به نام محمد در این باره سئوال کرده: سلام.بابت سقف سنی استخدام درنهادهای دولتی لطفا پیگیری کنید افزایش پیدا کند مثلا سقف سنی برای کارشناسی ۳۶ سال شود همچنین تمام ارگان ها یک سقف سنی رو مد نظر قرار دهند نه اینکه هرکسی ساز جداگانه ای بزند.ممنون

برای پاسخ به این سئوال چند نکته را باید مورد توجه قرار داد. اول اینکه در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرط اول عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی، شرط سنی تعیین شده است. در بند الف این ماده آمده است: (شرط عمومی استخدام) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.(است).

البته در همین قانون، شرایط سنی برای برخی گروه های خاص نیز استثنا شده است. از جمله در تبصره ۳ همین ماده استخدام ایثارگران و خانواده های آنان از شمول این قانون خارج و به قوانین اختصاصی آنها ارجاع شده است. طبق همین تبصره، در دفترچه آزمون فراگیر استخدامی دولتی نیز این افراد دارای حداکثر سن استخدام نیستند.

با وجود صراحت قانونی، در دفترچه آزمون متمرکز و فراگیر دستگاه های دولتی شرایط سنی متقاضیان به شکلهای مختلفی نوشته شده که به ساختار سازمانی و نیاز دستگاه ها به نیروی انسانی مربوط می شود.

جدول شرایط سنی مستخدمین دستگاه ها در سومین آزمون استخدامی

همچنین برای تصدی مشاغل قضاوت نیز قوه قضاییه حداکثر سن داوطلبان را ۴۰ سال اعلام کرده است.