عضو بنیاد علمی نخبگان گفت: کار بیرون از محیط دانشگاه به خاطر مشکلات مالی مانع اصلی فعالیت های پژوهشی دانشجویان است.

الیاس شوکتی‌اصل عضو بنیاد علمی نخبگان در گفت و گو با خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران کنکوری ارشد دکترا به نقل از جوان؛ با اشاره به مسائل مالی دانشجویان اظهار داشت: دانشجویان در مقطع دکتری به دلیل شرایط سنی و همچنین مقطع تحصیلی غالباً نیازهای مالی بیشتری نسبت به دیگر دانشجویان دارند که همین عامل سبب می‌شود در اغلب موارد برای تأمین مخارج خود به نیت اشتغال، از دانشگاه خارج شود.

وی ادامه داد: اشتغال دانشجو در خارج از دانشگاه هم بخشی از زمان او را که باید در راه تحقیق و پژوهش صرف شود، به خود اختصاص می‌دهد و هم به لحاظ ذهنی، مشغله‌های جدید را برای فرد دانشجو ایجاد می‌کند. در این روند کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجو تحت‌تاثیر قرار گرفته و افت پیدا می‌کند.

شوکتی‌اصل یاد آور شد: تعریف پروژه‌های کاربردی و عملیاتی، یکی از راه‌هایی است که می‌توان هم نیازهای دانشجوی دکتری را تأمین کرد و هم او را تمام‌وقت در دانشگاه نگه‌‍ داشت.

عضو بنیاد ملی نخبگان عنوان کرد: متأسفانه علی‌رغم تأکید بسیار، موضوعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه عمدتاً مرتبط با نیازها و واقعیت‌های جامعه‌ نبوده و از سویی فعالیت در این حوزه امری بسیار دشوارتر از موضوعاتِ نظری است که طبیعتاً حمایت بیشتری را می طلبد و از سوی دیگر به دلیل عقب‌بودن صنعت داخلی، نتایج این تحقیقات را نمی‌توان در قالب مقاله منتشر کرد.

شوکتی‌اصل گفت: نه‌تنها دانشجو بلکه استادان دانشگاه نیز در بسیاری از موارد نیازها و چالش‌های موجود را نمی‌دانند،و بسیاری از پروژه ها کاربردی نیست.