یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم درباره نحوه انتخاب محل برگزاری آزمون فراگیر مرحله سوم استخدام کشوری و ساعت شروع این آزمون سئوال کرده است.

به گزارش خبرگزاری  کنکوری ارشد دکترا به نقل از خبرآنلاین، پیچیدگی دفترچه منتشر شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور درباره آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های دولتی باعث شده برخی از داوطلبان حضور در این آزمون اندکی سردرگم شوند.
یکی از این داوطلبان اینطور سئوال خود را مطرح کرده: سلام آزمون استخدامی دستگاه های دولتی مرحله سوم اسم خیلی از رشته ها و.گرایش ها اومده اما محل و شهری برای انتخاب و دستگاه دولتی مورد نظر وجود نداره و فقط اسم رشته رو آوردن بدون اینکه جایی رو بشه واسه آزمون انتخاب کرد.

نکاتی درباره انتخاب مرکز آزمون و شغل مورد تقاضا
مطابق مندرجات دفترچه اعلام شده توسط سازمان سنجش، در ردیف ۲۵ مراحل ثبت نام، داوطلب باید کد شغل محل انتخابی خود را که شامل نام دستگاه، شغل و محل مورد تقاضاست بر اساس ضوابط دفترچه راهنمای آزمون درج کند.
همچنین در ردیف ۲۶، داوطلب استان و شهر مورد اقامت خود را جهت تعیین حوزه انتخابی تعیین می کند. البته باید این شهر را توجه به جدول شماره ۳ مندرج در صفحات ۴۸ تا ۶۱ دفترچه مشخص کند.
در جدول شماره ۴ نیز کد و نام استان و شهرستان مشخص شده است.
از صفحات ۵۶ به بعد محل های خدمت برای نیروی انسانی مورد نیاز هم دستگاه مشخص شده.
طبق مندرجات دفترچه ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی است که در تقاضانامه درج کرده است. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون به روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.