گروه‌های پژوهشی علوم شناختی و آسیب‌شناسی اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به منظور تکمیل پژوهشگران تمام‌وقت خود در شهرکرج با مشخصات زیر دعوت به همکاری می نماید:

عناوین شغلی مورد نیاز:
کارشناس
مقطع تحصیلی : دکترا
محل استخدام : البرز
شرایط : فارغ‌التحصیل مقطع دکتری و یا دانشجوی دکتری در آستانه دفاع با سابقه کاری مرتبط
رشته های تحصیلی قابل قبول : جامعه‌شناسی گرایش بررسی مسائل اجتماعی،

کارشناس
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد , دکترا
محل استخدام : البرز
شرایط : فارغ‌التحصیل مقاطع کارشناسی‌ارشد ، دکتری یا دانشجویان دکتری در آستانه دفاع با سابقه کاری مرتبط
رشته های تحصیلی قابل قبول : روان‌شناسی و مشاوره،

متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را به همراه رزومه کاری و علمی، حداکثر تا تاریخ ۹۵/۵/۱۵به آدرس اینترنتی res.alborz@acecr.ac.ir ارسال و یا برای کسب آگاهی بیشتر با شماره تلفن ۸۸۳۰۲۵۲۴ – ۸۸۳۰۹۲۹۲ – ۰۲۱ داخلی ۱۰۱ تماس حاصل نمایند.