رئیس دبیرخانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج کشور گفت: تعدادی از دانشجویان ایرانی که تعداد آنها کم هم نیست، در دانشگاه هایی تحصیل می کنند که مورد تایید وزارت علوم نیست.

حجت الاسلام محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار  کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر با اشاره به بیشترین مشکلاتی که دانشجویان ایرانی خارج از کشور بعد از بازگشت به کشور با آن مواجه هستند، گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات این دانشجویان بعد از بازگشت از خارج کشور با آن مواجه هستند، جذب آنها است.

وی ادامه داد: مساله جذب این دانشجویان در دانشگاه ها به عنوان استاد و یا در زمینه های دیگر واقعا به معضلی برای این دانشجویان تبدیل شده است.

رئیس دبیرخانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج کشور ادامه داد: از دیگر مشکلات این دانشجویان می توان به ارزیابی مدارک آنها در داخل کشور اشاره کرد.

وی افزود: دانشگاه های داخل کشور استانداردهای برخی از دانشگاه های خارجی را که دانشجویان ایرانی تحصیل می کنند، قبول ندارد و باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.

مرتضوی یادآور شد: تعدادی از دانشجویان ایرانی که تعداد آنها هم کم نیست، در دانشگاه هایی در خارج کشور تحصیل می کنند که با استانداردهای وزارت علوم مطابقت نداشته و مورد قبول آن نیست.

وی ادامه داد: این دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی و بازگشت به کشور باید مشغول به کار شوند، اما چون مدارک تحصیلی آنها مورد قبول نیست، با مشکلات جدی در داخل کشور مواجه می شوند.

به گزارش مهر، به طور تقریبی می توان گفت بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه های خارج از کشور مشغول تحصیل هستند و بیشتر این دانشجویان در آمریکا و کانادا و سپس در اروپا مشغول تحصیل هستند.