به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ دانشگاه علم و فرهنگ می رساند:
گروه های آموزشی حقوق، روانشناسی، عمران، زیست شناسی و مدیریت گردشگری افراد مشروحه
ذیل را بعنوان پذیرفته شدگان مشروط و ذخیره آزمون دکتری معرفی
نموده اند. لذا از کلیه پذیرفته شدگان مشروط دعوت بعمل می آید جهت تکمیل فرم تعهد ارسالی
به اداره پذیرش دانشگاه اتاق ۱۱۵ از تاریخ۲ مرداد  لغایت۱۱ مرداد مراجعه کنند
بدیهی است در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان مشروط از پذیرفته شدگان ذخیره به
ترتیب اولویت تعهد اخذ خواهد شد.

رشته سلولهای بنیادی و زیست شناسی تکوینی
پذیرفته شدگان مشروط
۱٫ سید مجید باقری
۲٫ مرسم رضایی گزیک
۳٫ مهین السادات چاوشی
۴٫ نسیم اسلامی
۵٫ اباذر اسمعیلی
۶٫ سارا امجدیان
۷٫ سمیه نادری
پذیرفته شدگان ذخیره
۸٫ شاهین روحی
۹٫ محسن اسماعیل زاده
۱۰ . فهیمه کبیری

رشته روانشناسی بالینی
پذیرفته شدگان مشروط
-۱ خدیجه دروگر
-۲ احسان فرهادی شور بلاغی
-۳ بهاره محمدی
-۴ مهسا سلیمانی
-۵ مرتضی کشمیری
-۶ داوود ذوالفقاری
-۷ ابوالفضل فیروز منش(استعداد درخشان)
-۸ نسیم کاشفی
پذیرفته شدگان ذخیره
-۹ سیده آزاده موسوی زاده
-۱۰ سیده سادات مصطفوی

رشته حقوق خصوصی
پذیرفته شدگان مشروط
۱٫ حمید اسدی (استعدادهای درخشان)
۲٫ نسترن محمدی
۳٫ شیرین شریف زاده طادی
۴٫ امید محمدی
۵٫ حمید حمزه ای
۶٫ زهرا کرمی
۷٫ علی اکبر جعفری
۸٫ مریم سادات سیدعلی روته
پذیرفته شدگان ذخیره
۹٫ سیدروح اله طباطبایی
۱۰ . مجتبی جهان تیغی
۱۱ . محمدکربلایی پازکی
۱۲ . سعیده نحوی
۱۳ .ب هرام لطفی
۱۴ . حسین قاضی
۱۵ . مهدی حبیبیان

رشته مدیریت گردشگری
پذیرفته شدگان مشروط
۱٫ معصومه رحیم زاده
۲٫ سید محمد موسوی
۳٫ خدایار پالوزیان
۴٫ نسیم نعمتی
۵٫ محمد کیان پور
۶٫ انوشه بهرام کلهری
۷٫ عباس صادق نیا
پذیرفته شدگان ذخیره
۸٫ حامد واعظ
۹٫ حسن سلطان محمدی
۱۰ . حسین مقصودی
۱۱ . سیدمحمد سیدحسنی
۱۲ . علی هزاوه
۱۳ . غلامعباس طلوعیان
۱۴ . رویا محمودزادهرشته عمران – سازه
پذیرفته شدگان مشروط
۱٫ حسام الدین نساج
۲٫ سیاوش قناعت پیشه
۳٫ امیر ابریشم فروشان
۴٫ شیرین بنی هاشم
۵٫ میترا عابد
۶٫ شیوا خسروی کوهبنانی
۷٫ نسترن حسین جانی
پذیرفته شدگان ذخیره
ذخیره های گروه عمران متعاقبا اعلام خواهد شد.