اطلاعیه اعلام نتایج اولیه آزمون دکترای تخصصی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه قرآن و حدیث منتشر شد. 

… دانلود اطلاعیه اعلام نتایج اولیه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه قرآن و حدیث سال تحصیلی ۹۵-۹۶