معاون بین الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: تفاهم نامه تحقیقاتی بین دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه تکنولوژی بلاروس برای تبادل استاد و دانشجو منعقد شد.
فرهاد یکه یزدان دوست در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری  کنکوری ارشد دکترا به نقل از صدا و سیما افزود: در دیدار هفته گذشته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با رئیس آکادمیک بلاروس تفاهم بین دو کشور محقق شد.

وی گفت: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی فعالیت تنگاتنگی با بلاروس در زمینه فعالیت های آموزشی دارد.

یکه یزدان دوست افزود: براساس این تفاهم نامه تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های ارشد و پروژه های تحقیقاتی مشترک بین دو کشور صورت می گیرد.