سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مدارک فارغ التحصیلی واحدهای تجمیع شده این دانشگاه معتبر و مورد تایید است و مشکلی ندارد.
مجتبی علوی فاضل در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از صدا و سیما درخصوص مدارک صادر شده این دانشگاه که از آن با عنوان نیابتی نام برده می شود افزود: برخی از واحدهای این دانشگاه بویژه واحدهای علوم و تحقیقات را که به عنوان شعبه و یا پردیس واحد علوم و تحقیقات تهران در سال های گذشته توسعه پیدا کرده بود، براساس توافق با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ساماندهی شد.

وی گفت: بر این اساس برخی پردیس ها و شعب در واحدهای دیگر دانشگاه آزاد اسلامی تجمیع شدند و هم اکنون به عنوان واحد مستقل دانشگاهی وجود ندارند.

علوی فاضل با بیان اینکه مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان براساس محل پذیرش صادر می شود افزود: دانشجویانی که در سال های گذشته در واحدهای تجمیع شده پذیرش شدند، براساس مقررات مدرک شان نیز باید به نام واحد محل پذیرش صادر شود.

وی گفت: باتوجه به اینکه این واحدها هم اکنون وجود خارجی ندارند، صدور مدارک این دانشجویان براساس توافق با وزارت علوم توسط واحد علوم و تحقیقات تهران و به عنوان واحد مادر این شعب صادر می شود و این مدارک کاملا مورد تایید است و مشکلی ندارد.