رئیس کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث گفت: تجمیع و بازنگری رشته‌های علوم قرآن و حدیث به تصویب کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی رسید.

به گزارش خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر، ابوالفضل خوش‌منش گفت: برنامه جدید دارای ۱۰۰ واحد مشترک و شش مجموعه اختیاری ۳۵ واحدی، دربردارنده تمام گرایش‌های موجود علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی، اعم از گرایش‌های تفسیری، قرائت و کتابت، تربیت معلم و مطالعات قرآنی و حدیثی است.

وی افزود: این تجمیع، همراه با بازنگری و به روزآوری محتوی، منطبق با نیازهای نظام توسعه فرهنگ قرآنی و در راستای ارتقا و کاربردی شدن رشته علوم قرآن و حدیث بوده است.

رئیس کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث تصریح کرد: برنامه درسی علوم قرآن و حدیث شش مجموعه در یک برنامه است که هر دانشگاهی در صورت توانمندی در تأمین استادان مرتبط با هر یک از مجموعه‌های اختیاری، فضای آموزشی متناسب، وضعیت شهر، استان و اولویت‌ها و مأموریت‌های دانشگاه می‌تواند یک یا بیشتر از یک مجموعه را ارائه دهد.

وی همچنین ساختار جدید برنامه درسی علوم قرآن و حدیث را گامی در جهت مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و مراکز مجری دانست و گفت: دانشگاه‌ها با تشخیص نیازها و اولویت‌ها، مشروط به تأمین شاخص‌های مورد نیاز، می‌توانند مجری مجموعه‌های اختیاری مورد نیاز باشند.

خوش‌منش در مورد شرط اجرای مجموعه‌های اختیاری افزود: از آنجا که مجموعه‌های اختیاری می‌بایست از ترم چهارم ارائه شوند، فرصت کافی برای احصای شاخص‌های مورد نیاز اجرای هر یک از مجموعه‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت موجود مراکز مجری، امکان اجرای مجموعه مطالعات قرآن در کلیه مراکز فعلی فراهم است. همچنین دانشگاه‌هایی که تا کنون مجری رشته علوم حدیث بوده‌اند، در صورت وجود ظرفیت کافی، امکان ارائه این مجموعه اختیاری را دارا هستند.

رئیس کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث گفت: کمیته در صدد است که با تدوین شاخص‌ها و تطبیق آن با وضعیت دانشگاه‌ها و مراکز مجری، جدولی منظم از نحوه توزیع مجموعه‌های اختیاری طراحی کند تا هم، پایه‌ای برای تعیین ظرفیت‌ها و ظرفیت‌پردازی اجرای مجموعه‌های جدید قرار گیرد و هم، در هنگام انتخاب رشته و دانشگاه، راهنمایی برای افراد باشد.

وی گفت: برنامه‌ریزی اولیه کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث تخصیص ۱۴ تا ۲۱ واحد درسی در راستای تحقق یک دور مرور کامل قرآن بود، ولی به دلیل برخی موانع از جمله تعلق مجریان به محتوای برنامه سابق، ساختار این درس در حد آموزش ۶۵ سوره آخر قرآن به صورت چهار واحد عملی کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ۱ و ۲ و ده واحد تفسیر ترتیبی اصلاح شد.

خوش منش در خصوص نحوه ارائه کارگاه قرائت و ترجمه قرآن ادامه داد: این درس از نیمسال دوم تحصیلی ارائه خواهد شد و پیش از آن، گروه موظف است در بدو ورود دانشجو، از وی آزمون شفاهی «روان‌خوانی و تجوید مقدماتی قرآن (فصیح‌خوانی)» گرفته و در صورت کسب حدنصاب لازم، درس کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (۱) را در نیمسال دوم به وی ارائه دهد.

وی افزود: در غیر این صورت باید در نیمسال اول تحصیلی، درس پیش‌نیاز «روان‌خوانی و تجوید مقدماتی» به ارزش ۳ واحد درسی عملی (۶ ساعت در هفته) به صورت حضوری و یا غیرحضوری، به دانشجویانی که حد نصاب لازم را کسب نکرده‌اند ارائه شود.

رئیس کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث خاطرنشان کرد: مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور در حال برنامه‌ریزی برگزاری کارگاه‌های دانش‌افزایی و توجیهی نحوه اجرای رویکردهای آموزش قرائت و ترجمه قرآن برای استادان توانمند و علاقه‌مند این حوزه است، که بعد از شروع سال تحصیلی انجام خواهد شد.

وی درباره برنامه‌های آینده کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث گفت: در حال حاضر ضمن نظارت بر اجرای برنامه درسی جدید و اخذ بازخوردها برای بازنگری مجدد رشته در سه تا پنج سال آینده، در حال برنامه‌ریزی و تشکیل مجدد کمیته تحول برای شروع بازنگری برنامه‌های درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته‌های قرآنی هستیم.