مصاحبه با رتبه های برتر

مصاحبه با رتبه ۵۳ بازرگانی

سلام لطفا خودتان را معرفی کنید؟

من شقایق خراسانی هستم.

در کنکور  امسال چه رتبه ای کسب کردید و درصد های که اوردین در درس های مختلف چقدر

بوده است؟

رتبه ۵۳ بازر گانی اوردم

زبان انگلیسی ٣۴/۴۴

مدیریت اسلامی ۶۶/۶٧

ریاضی ٢۵

تیوری ٣٧/٧٨

اقتصاد ۴۶/۶٧

تحقیق در عملیات٣١/١١

بازایابی ۴۴/۴۴

کدام دانشگاه را برای ادامه تحصیل  انتخاب خواهید کرد و به چه دلیل؟

من دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی بودم ترجیح  میدم همونجا ادامه تحصیل بدم

تقریبا از چه زمانی مطالعه برای آزمون را شروع کردید؟ و روزانه چند ساعت میخواندید؟

من دوره کارشناسیمو هفت ترمه تموم کردم و بعد از تموم شدن ترم ۷ یعنی بهمن ماه شروع به مطالعه کردم با ۴ ساعت شروع کردم و ساعت مطالعم به ۸ ساعت رسوندم.

در طول مطالعه ناامید هم می شدید؟ چه عاملی در درس خواندن شما با انرژی دوباره نقش داشت؟

البته. بارها. ولی توکل داشته باشیم نهایت سعیمون رو بکنیم و باقیشو به خدا واگذار کنیم.

کتابها و منابع پیشنهادی شما در هر یک از دروس رشته تان کدامها هستند و در هر درس چه توصیه های

خاصی به داوطلبان دارید؟

به دوستانم پیشنهاد میکنم که روی یک منبع تمرکز داشته باشن و چند بار مطالعه داشته باشند. خوندن منابع مختلف فقط باعث پایین اومدن کارایی و تمرکزشون میشه.

در مورد رشته ای که قبول شدید بیشتر بگوئید. آینده رشته تان را چطور می بینید؟

ممنونم از اینکه برای دوستانتان وقت گذاشتید. در نهایت چیزی هست که میخواستید بگویید و ما از شما نپرسیدم؟

به خدا توکل کنن  و تمام تلاششون رو بکنن تا بعدا احساس پشیمونی نکنن.

هیچ تلاشی بی نتیجه نمیمونه