کارشناسی ارشد مصاحبه با رتبه برتر رشته حقوق

مصاحبه با رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد

📚مصاحبه با رتبه برتر رشته #حقوق

📝سلام لطفا خودتان را معرفی کنید؟
اسمم درج نشه راحت ترم.

مصاحبه با رتبه برتر رشته حقوق

📝در کنکور امسال چه رتبه ای کسب کردید و درصد های که اوردین در درس های مختلف چقدر
بوده است؟
رتبه پنج حقوق تجارت بین الملل
رتبه هفت حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
رتبه ده حقوق بین الملل
زبان ۵۸
حقوق مدنی ۴۵
حقوق تجارت ۵۳
حقوق بین الملل عمومی ۷۳
حقوق مدنی تعهدات ۴۲
حقوق بین الملل خصوصی ۶۰
📝کدام دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب خواهید کرد و به چه دلیل؟
دانشگاه تهران را انتخاب کردم چون بعد از بررسی و مشورت با دوستان فارغ التحصیل به این جمع بندی رسیدم که در این دانشگاه اساتید بیشتر در دسترس دانشجو هستند و دروس عملی تر اراءه می شود.
علاقه به ادامه تحصیل در رشته ی دوست داشتنی حقوق و علاقه به ماندن در محیط آکادمیک دانشکده.

📝تقریبا از چه زمانی مطالعه برای آزمون را شروع کردید؟ و روزانه چند ساعت میخواندید؟
از شهریور سال گذشته که البته زود بود، اوایل روزی سه چهار ساعت
از اول زمستان ساعات را بیشتر کردم تا هفت ساعت

📝در طول مطالعه ناامید هم می شدید؟ چه عاملی در درس خواندن شما با انرژی دوباره نقش داشت؟
نا امید خیر اما کلافه و خسته چرا

📝کتابها و منابع پیشنهادی شما در هر یک از دروس رشته تان کدامها هستند و در هر درس چه توصیه های
خاصی به داوطلبان دارید؟

سراغ کتاب های مفصل نروید برای کنکور مناسب نیستند و زمان را برای کنکور تلف می کنند متاسفانه کنکور به سواد ارتباط زیادی ندارد بلکه تکنیک درس خواندن مهم است و هوش درک نکات.
برای درس مدنی کتاب بیات
برای درس تجارت ساده ساز+تست تجارت قربانی
برای بین الملل عمومی کتاب دکتر ضیایی
جزوه دکتر بیگ زاده
بخش دریاهای دکتر موسی زاده
حقوق بین الملل خصوصی
کتاب دکتر نصیری و کتاب دکتر الماسی

مشاوره کنکور:

بی برنامه نباشند و البته طوری نخوانند که دروس زود تمام و جمع بندی بشود چراکه آفتی که گریبان من را گرفت بر آنها هم عارض می شود و آن این که از فروردین به بعد سراغ هر کتابی میرفتم چون تمامش کرده بودم احساس می کردم بلدم و نیازی به خواندن مجدد نیست و بی انگیزه می شدم.
پس با روندی آرام طوری بخوانند که فروردین نوبت به جمع بندی برسد
منابعی که از روز اول انتخاب می کنند را تا اخر حفظ کنند خواندن منابع کم به دفعات بسیار کاربردی تر از منابل زیاد اما به تعداد دوره ی کم است.
📝ممنونم از اینکه برای دوستانتان وقت گذاشتید. در نهایت چیزی هست که میخواستید بگویید و ما از شما نپرسیدم؟
کنکور ارشد بسیار آسان و موفقیتش در دسترس است استرس نداشته باشید

برچسب: مصاحبه با رتبه برتر رشته حقوق – حقوق مدنی – مصاحبه با رتبه برتر رشته حقوق – رتبه برتر – مصاحبه