سازمان سنجش آموزش کشور فرصت تکمیل فرم صلاحیت‌های عمومی دکترای تخصصی دانشگاه‌ها را تا ۲۵ مرداد اعلام کرد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، فرصت تکمیل فرم صلاحیت‌های عمومی دکترای تخصصی دانشگاه‌ها تا ۲۵ مردادماه است.

داوطلبان برای مشاهده و یا ویرایش اطلاعات خود تا این مهلت می‌توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

ثبت اطلاعات داوطبان زمانی تکمیل می‌شود که از سیستم، کد پیگیری اطلاعات را دریافت کرده باشند.

تکمیل این اطلاعات ویژه داوطلبانی است که از سوی دانشگاه‌ها برای پذیرش اعلام شده است و فرم تعهد خود را تکمیل کرده‌اند.

منبع: فارس