دانشگاه صنعتی سهند با استناد بر آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ و شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳) و دستور العمل اجرایی مصوب دانشگاه صنعتی سهند و بخشنامه همترازی معدل های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های اطلاعیه پیوست  از بین داوطلبان واجد شرایط برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد.
جهت آگاهی از شرایط و ضوابط پذیرش بر روی فایلهای اطلاعیه کلیک کنید.

فراخوان (۲۵۳ KB)
آیین نامه ها (۳٫۱ MB)
فرمها (۱۳۹ KB)