سخنگوی دانشگاه آزاد گفت: این دانشگاه هیچ مشکلی در صدور مدارک فارغ التحصیلان خود ندارد و مدارک درحال صدور است.

مجتبی علوی فاضل در گفتگو با کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر در پاسخ به سوالی مبنی براینکه صدور مدارک دانشجویان واحدهای ادغام شده این دانشگاه در چه وضعیتی قرار دارد، افزود: درحال حاضر این دانشگاه هیچ مشکلی درخصوص صدور مدارک فارغ التحصیلان خود ندارد و ارتباط ما با وزارت علوم نیز بسیار خوب است.

وی افزود: ممکن است در برخی موارد تاخیر اداری و جزئی در صدور مدارک ایجاد شود که این امر مشکلی نیست و برطرف می شود.

سخنگوی دانشگاه آزاد تاکید کرد: اگر فارغ التحصیلان این دانشگاه در دریافت مدارک خود با مواجه هستند باید موضوع را از طریق ایمیل، پیامک و یا حضور درسازمان مرکزی دانشگاه دنبال کنند تا مشکل برطرف شود.