دستورالعمل ماموریت آموزشی اعضای غیرهیات علمی ایثارگر دانشگاه تهران در جلسه هیات رئیسه این دانشگاه تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر، بر اساس این دستورالعمل ایثارگران دانشگاه شامل جانبازان با هر درصد جانبازی، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، فرزندان آزادگان و رزمندگان با حداقل سه سال متوالی یا متناوب سابقه حضور در دفاع مقدس می‌توانند از تسهیلات منظور شده در این دستورالعمل استفاده کنند.

در بخشی از این دستورالعمل آمده است: دانشگاه به منظور ارتقای سطح دانش و آمادگی ایثارگران شاغل برای تصدی مشاغل مناسب، با ماموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه‌ وقت کارمندان پیمانی و رسمی ایثارگر که در تمامی دانشگاه‌ها، مقاطع و رشته‌های تحصیلی رسمی و مورد تایید وزارتین پذیرفته می‌شوند، موافقت می کند.

بر مبنای این دستورالعمل ماموریت آموزشی ایثارگران حسب درخواست متقاضی در مقاطع غیردکتری می‌تواند به صورت تمام وقت یا نیمه وقت باشد و ماموریت آموزشی ایثارگران در مقطع دکتری، صرفا به صورت تمام وقت خواهد بود.

دستورالعمل آموزشی اعضای غیر هیات علمی ایثارگران دانشگاه پس از تصویب در هیات رئیسه دانشگاه تهران برای انجام امور قانونی به کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه ارسال شد.