دانشگاه علوم پزشکی ایران فردا و به صورت همزمان میزبان برگزاری چهار آزمون رشته‌های پزشکی خواهد بود.

به گزارش  کنکوری ارشد دکترا به نقل از ایسنا، آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور، آزمون ملی دندانپزشکی و آزمون ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی چهار آزمونی هستند که فردا چهاردهم مرداد بصورت همزمان در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شوند.

حدود ۱۳۸ نفر در آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، ۱۳۳ نفر درآزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور، ۲۴۷ نفر در آزمون ملی دندانپزشکی و ۱۱۲ نفر نیز در آزمون ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی شرکت کردند. داوطلبان این آزمون‌ها براساس نمره اکتسابی دسته بندی شده و دانشگاه محل تحصیل آنها مشخص خواهد شد.