قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل از سفر رئیس آژانس همکاری های علمی و فناوری کشور اتریش برای گسترش همکاری های علمی و فناوری با کشورمان خبرداد.

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: رئیس آژانس همکاری های علمی و فناوری کشور اتریش اواخر هفته گذشته به جمهوری اسلامی ایران سفر داشت.

وی افزود: وی در این سفر دیدارهایی داشت و در رابطه با تبادل بورس، انجام پروژه های مشترک، ایجاد شورای روسای چند دانشگاه ایرانی و اتریشی برای پیگیری همکاری علمی و دانشگاهی رایزنی کرد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل افزود: رئیس آژانس از پارک پردیس بازدید کرده و در دانشگاه خوارزمی نیز حضور یافت.

وی ادامه داد: درسال گذشته حدود ۱۴۱ پروژه دانشگاهی بین ایران و کشورهای دیگر تعریف شد که بیش از ۸۰ درصد این کشورها، کشورهای اروپایی، روسیه و چین هستند