دانشگاه الزهرا

معرفی دانشگاه الزهرا:

IMG_9820

 

دانشگاه الزهرا دانشگاهی است در تهران که ویژهٔ زنان است و در سال ۱۳۴۳ تأسیس شد. نام این دانشگاه قبل از انقلاب ۱۳۵۷ «دانشگاه فرح پهلوی» بود.
دانشگاه فرح پهلوی در ۳۰ فروردین۱۳۵۴ گشایش بافت. پیشینه این دانشگاه به سال ۱۳۴۳ بر می گردد که گشایش مدرسه عالی دختران از تصویب شورای مرکزی دانشگاههای ایران گذشت و در برنامه عمرانی چهارم به تصویب رسید که پرداخت هزینه ساختمان مدرسه عالی دختران در ونک را دفتر مخصوص شهبانو بر عهده گیرد . در سال ۱۳۵۴ مدرسه عالی دختران از نظر حقوقی به یک سازمان آموزشی دولتی غیر انتفاعی تبدیل شد و در ردیف دانشگاههای کشور در آمد و زیر ریاست عالیه فرح پهلوی گسترش یافت و برای نخستین بار دانشگاه فرح پهلوی از راه آزمون سراسری گزینش دانشجویان را انجام داد. تا سال ۱۳۵۷ دانشگاه فرح پهلوی دارای چهار دانشکده علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، علوم مدیریت و اقتصاد و هنر بود. دانشگاه فرح پهلوی بسیار مدرن و مجهز است و دارای خوابگاه دختران، مهد کودک ، آمفی تئاترها، استخرها، رستوران ها، و سالن ورزش می باشد.دانشگاه فرح پهلوی پس از انقلاب ۱۳۵۷ به دانشگاه محبوبه متحدین تغییر یافت و در سال ۱۳۶۲ به دانشگاه الزهرا نام گذاری شد.
این دانشگاه در ده ونک تهران قرار دارد و دارای دانشکدههای علوم تربیتی و روانشناسی، علوم اجتماعی واقتصاد، ادبیات، زبانها و تاریخ، فنی و مهندسی، تربیت بدنی، علوم پایه، الهیات، هنر، و پژوهشکدهٔ زنان است. همچنین انتشاراتی مخصوص به خود دارد و از کتابخانه مخصوص نابینایان برخوردار است.
پس از انقلاب ایران، رئیس این دانشگاه زهرا رهنورد و پس از وی محبوبه مباشری بوده است.

 

دانشگاه الزهراء (س) با وسعتي معادل 9 هكتار،افزون بر فضاي فيزيكي دانشكده ها، داراي: آمفي تئاترها، استخرها، رستوران ها، غذا خوري هاي آماده، سالن ورزش، بانك، پست و مهد كودك نيز مي باشد. براي تكميل اين مجموعه از نظر فضاي كالبدي، علاوه بر توسعه زير بناي دانشكده هاي: الهيات و ادبيات (1500 متر مربع) و هنر (3285 متر مربع) سالن ورزش چند منظوره با 4000 متر مربع زير بنا، استخر سرپوشيده باغ نو به وسعت 1000 متر مربع و ساختمان طرح عمراني دانشكده علوم انساني (ساختمان خوارزمي) دانشگاه الزهراء (س) ، در ده طبقه با وسعت 18 هزار متر مربع زير بنا، نيز احداث گرديده است. همچنين پرديس آموزشي راه آهن به متراژ 5 هكتار، بنا بر دستور رئيس جمهور و مساعي رئيس دانشگاه، به مالكيت دانشگاه در آمده است. كه در آينده نزديك مجموعه عظيم فرهنگي دانشگاه در آن احداث خواهد شد.
توسعه فضاهای دانشگاه الزهراء(س) گوياي رشدي چشمگير به لحاظ فضاي كالبدي مي باشد لذا، گزيده اي از روند گسترش آن در اين بخش، از زبان كلمات بيان مي گردد :

مدرسه عالی دختران ايران(آذر ماه 1343) :

افتتاح مکان های اوليه مدرسه عالی دختران ايران در خيابان های وصال شيرازی و ايرانشهر که متعاقبا در سال 1346 تغيير مکان يافت و به فضايی در محدوده خيابان ونک منتقل شد.

انضمام اراضي مجاور به دانشگاه(بهمن ماه 1345 ):
انضمام اراضي مجاور به دانشگاه (معروف به باغ نو) به فضای مدرسه عالي دختران ايران واقع در محدوده خيابان ونک، دانشگاه الزهراء(س) به تصويب رسيد. دانشگاه الزهراء(س) درآغاز، پس از انتقال به محدوده ده ونک، فضايی حدود 34000 متر مربع را شامل می شد، اين مساحت در سال 1345 با انضمام اراضی مجاور دانشگاه معروف به باغ نو به متراژ 37/86867 متر مربع افزايش يافت. در سال 1383 نيز با استقرار در اراضی مجموعه آموزشی راه آهن به متراژ 51760 متر مربع، پهنه دانشگاه الزهراء (س) به مساحت 37/138627 وسعت يافت.

سالن ورزش سر پوشيده(تابستان 1345) :

ايجاد سالن ورزش سر پوشيده به مساحت تقريبي يكهزار متر مربع در مدرسه عالي دختران ايران.

ساختمان خوابگاه در مدرسه عالي دختران(ارديبهشت ماه 1346 ):

تأسيس اولين ساختمان خوابگاه در مدرسه عالي دختران ايران و ايجاد بهداري دانشگاه در قسمت خوابگاه مزبور . متعاقبا در سال 1372 احداث مجتمع خوابگاهی فرزانگان دانشگاه الزهراء (س) مشتمل بر 4 گلستان با متراژ حدود 20000 متر مربع در محوطه ای مشجر با متراژ حدود 5 هکتار جهت اسکان و پذيرايی دانشجويان شهرستانی دانشگاه الزهراء (س) همچنين آغاز ساخت خوابگاه جديد شماره 5 فرزانگان در سال 1380.

مهرماه 1346 :

بهره برداري از ساختمان شماره 1 (روان شناسي) و 5 ساختمان ديگر در مدرسه عالی دختران (به مساحت 2033 متر مربع

مهد كودك سال1357 :

تأسيس مهد كودك در مدرسه عالي دختران ايران به منظور استفاده اساتيد، كارمندان و … متأهل صاحب فرزند .

ساختمان خوارزمی (ارديبهشت ماه 1373 )

آغاز فعاليت ساختماني احداث بنای خوارزمی در پرديس مرکزی دانشگاه الزهراء (س) به همت آقای دکتر کوهيان (رياست وقت دانشگاه) و با حضور دكتر سهراب پور معاون دفاعي و عمراني وزارت فرهنگ و آموزش عالي که تا سال 1377 در مرحله سفت کاری متوقف شد و از نظر سازمان مديريت و برنامه ريزی ساختمانی راکد محسوب گرديد. پس از ورود خانم دکتر رهنورد به دانشگاه الزهراء (س) و درخواست ايشان از نهاد ها و وزارتخانه ها برای مساعدت در راستای ادامه ساخت و ساز ساختمان مزبور، سازمان گسترش به رياست آقای مهندس ترکان با تاسی به نام مبارک حضرت زهرا (س) مبلغ 500 ميليون تومان برای راه اندازی مجدد پروژه متوقف شده پرداخت نمود. لذا، سازمان مديريت نيز حاضر به پرداخت مجدد هزينه اتمام ساخت و ساز ساختمان مزکورگرديد. نتيجتا بنای اين ساختمان در سال 1382 پايان يافت و پس از ده سال افتتاح گرديد.

دبستان گل هاي دانشگاه الزهراء (س) سال 1375 :

تاسيس دبستان گل هاي دانشگاه الزهراء (س) و متعاقبا مدرسه راهنمایی و دبيرستان گل هاي دانشگاه الزهراء (س) در سال های 1377 و 1383.
كتابخانه نابينايان ،استخر سرپوشيده و … (تابستان 1378 ):

– مقدمات احداث كتابخانه نابينايان در خوابگاه در دانشگاه الزهراء (س) در سال 1378 فراهم شد و در سال 1384 به پايان رسيد. در سال 1384 کتابخانه ديگری نيز، جنب کتابخانه مرکزی، برای نابينايان تاسيس گرديد.
– آغاز فعاليت ساختماني احداث سالن ورزش چند منظوره ايران به مساحت 4000 متر مربع واقع در محل باغ نو. ساخت سالن مزبور با هزينه ای معادل مبلغ 200،000،000 تومان به همت و حمايت آقای هاشمی طبا (معاون سازمان تربيت بدنی استان تهران) تا پايان تابستان 1379 انجام گرفت و به مرحله بهره برداری رسيد.
– آغاز فعاليت ساختماني احداث استخر سر پوشيده در محوطه خوابگاه با زير بناي 1000 متر مربع.

الحاق مجموعه آموزشی راه آهن(فروردين ماه 1382):

پس از 25 سال انجام نامه نگاری و دستور روسای جمهور، تلاش روسای دانشگاه برای الحاق مجموعه آموزشی راه آهن به دانشگاه که تقريبا به صورت غير فعال مانده بود، به نتيجه رسيد و سند منگوله دار مجتمع راه آهن و ثبت آن به نام دانشگاه الزهراء (س) به مساحت بيش از پنج هکتار در نتيجه حمايت های موثر جناب آقای خاتمی رئيس جمهور وقت و در پی تلاش های مستمر خانم دکتر رهنورد رئيس وقت دانشگاه الزهراء (س) تحقق پذيرفت.
متعاقبا انضمام رسمی فضای مجموعه آموزشی مجتمع راه آهن به دانشگاه الزهراء (س) در تاريخ 29/12/1382 صورت گرفت و دانشگاه الزهراء (س) از تاريخ 31/3/1383 در اراضی ياد شده استقرار و درب ورودی اصلی دانشگاه از خيابان ونک به ميدان شيخ بهايی انتقال يافت.

مهر ماه 1382 :

افتتاح ساختمان 18000 متر مربعی دانشگاه الزهراء (س) به نام ساختمان خوارزمي.

مجموعه علمي، فرهنگي و هنري دانشگاه الزهراء(تير ماه 1382):
افتتاح مجموعه علمي، فرهنگي و هنري دانشگاه الزهراء (س) مشتمل بر نگارخانه كمال الدين بهزاد، كلينيك مشاوره و روانشناسي، كتاب فروشي دانشگاه الزهراء (س) و كلاس هاي آزاد كوتاه مدت علمي و هنري.

سفره خانه سنتی ترمه(بهمن ماه 1382):

افتتاح و بازگشایی مکان سفره خانه سنتی ترمه دانشگاه الزهراء (س) به همت روابط عمومی دانشگاه، پس از بازسازی مجدد با دکوراسيون سنتی، در راستای انجام طرح ايجاد مجموعه فرهنگی رفاهی دانشگاه الزهراء (س).

خردادماه 1383 :

اتمام طرح ساماندهی به چهار سالن پرديس شرقی دانشگاه الزهراء (س) از جمله سالن های مرکز همايش های پروين اعتصامی و سالن های تالار اجتماعات مشرق در راستای اتمام طرح ايجاد مجموعه فرهنگی، رفاهی دانشگاه الزهراء (س) به همت مدير روابط عمومی دانشگاه.

طراحی سردر و تابلوی جديد پرديس شرقی دانشگاه الزهراء (س) ورودي ميدان شيخ بهايی توسط هنرمند، آقای مهندس مهدی مکی نژاد .

1389 :

نمای جدید سر در شمالی دانشگاه الزهرا س در دوره ریاست سرکار خانم دکتر مباشری طراحی و تاسیس گردید.

 

منبغ:سایت دانشگاه الزهرا و ویکی پدیا

مطالب مرتبط:
دانشگاه الزهرا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *