دانشکده تجارت کپنهاک از متقاضیان واجد شرایط برای یک موقعیت شغل دکتری با موضوع تجارت و سیاست دعوت به عمل آورده است. متقاضیان باید درخواست های خود را تا ۳۱ آگوست سال جاری میلادی ارسال کنند.

برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.