شرق نوشت:از بین ۴,۵‌ میلیون دانشجو، ٢۵٠ ‌هزار دانشجو در رشته روان‌شناسی تحصیل می‌کنند که از این تعداد ٢٢٢ ‌هزار نفر در مقطع کارشناسی در حال تحصیل هستند.

٨٣ درصد دانشجویان روان‌شناسی دختر و ١٧ درصد پسر هستند که از تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در روان‌شناسی ۶٢ درصد در پیام‌نور، ٢۶ درصد در آزاد، ١٠ درصد در دانشگاه‌های دولتی و دو درصد هم در دانشگاه‌های غیردولتی و سازمان‌ها مشغول به تحصیل هستند. همچنین باید گفت ٢۶‌ هزار دانشجو نیز در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کنند. علی فتحی‌آشتیانی، دبیر کارگروه روان‌شناسی کانون شورای تخصصی ارتقا و تحول علوم انسانی، به خبرگزاری مهر گفته است گرایش‌های روان‌شناسی بین ٢٠ تا ٢۵ سال هیچ بازنگری‌ای نشده بود.
وی به دلایل بازنگری این رشته اشاره کرد و افزود: گسترش بی‌رویه کارشناسی در دانشگاه‌ها به‌ویژه در دانشگاه‌های پیام‌نور و آزاد، افت کیفیت آموزشی به علت تناسب‌نداشتن بین استاد و دانشجو، تقلیل کیفیت آموزش در میان استادان در حد مربی، قدیمی‌بودن منابع مورد استفاده، تبدیل درس‌ها به جزوه، به‌روزنبودن استادان، مطابقت‌نداشتن گرایش‌های موجود با مقطع کارشناسی روان‌شناسی و بی‌توجهی به مسائل روانی و نیازهای بومی جامعه، از مهم‌ترین دلایل بازنگری رشته روان‌شناسی در مقطع کارشناسی است.