رئیس دانشگاه پیام نور بر ضرورت توجه به درآمدزایی تاکید کرد

رئیس دانشگاه پیام نورشهرستان نجف آباد گفت:دانشجویان پیام نورهمزمان دردو رشته می توانند تحصیل کنند.

به گزارش روز شنبه کنکوری ارشد دکترا به نقل از ایرنا، سید سعید آیت با بیان اینکه دانشگاه پیام نورنجف آباد با ۳۰ سال قدمت یکی ازقدیمی ترین دانشگاه های پیام نوراست ، افزود: بیش از چهارهزاردانشجو در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و ۵۱ رشته دراین دانشگاه مشغول تحصیل هستند.
وی افزود:دانشجویان رتبه برتر دانشگاه پیام نورمی توانند در مقطع تحصیلات تکمیلی بدون آزمون ادامه تحصیل بدهند.
رئیس دانشگاه پیام نورنجف آباد افزود:ثبت نام بدون آزمون علاقه مندان به تحصیل در مقطع کارشناسی از ۱۸مرداد آغاز شده است.
وی همچنین از اجرای طرح خود مراقبتی سازمانی در دانشگاه پیام نورخبر داد و گفت :دانشگاه پیام نورنجف آباد پیشتاز اجرای طرح خود مراقبتی سازمانی و ارتقاع بهداشت روانی کارکنان است.