شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته‌ی علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیت در دانشگاه شهید چمران اهواز موافقت کرد.

به گزارش کنکوری ارشد دکترا به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران  (ایسنا) منطقه خوزستان، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه‌ی اخیر خود با ایجاد رشته‌ی علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز موافقت قطعی به عمل آورد.

همچنین از ابتدای امسال تا کنون مجوز ایجاد چهار رشته دیگر در مقطع دکتری و کارشناسی‌ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز اخذ شده است؛ پیش از این شورای گسترش آموزش با تأسیس رشته‌ی زیست فن‌آوری میکروبی (بیوتکنولوژی میکروبی) در مقطع دکتری این دانشگاه موافقت کرده است.

امسال همچنین مجوز راه‌اندازی رشته‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، حقوق جزا و جرم‌شناسی و حقوق عمومی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز اخذ شد.