معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول از راه‌اندازی شبکه پژوهشی این دانشگاه تا شهریور ماه خبر داد.

به گزارش کنکوری ارشد دکترا به نقل از ایسنا، دکتر فریدون نیروزاد اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی دزفول سه سال است که از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافته و دانشگاه جوانی محسوب می‌شود با این وجود سیاست ما استفاده از تمام ظرفیت‌های دانشگاه و کیفی و کاربردی‌ کردن آموزش‌ها است تا تحقیقات به سمت کارهای بنیادین و کاربردی پیش برود.

وی ایجاد و راه‌اندازی شبکه پژوهشی دانشگاه را یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در ماه‌های اخیر عنوان کرد و گفت: پیش از این کارهای تحقیقاتی باید از طریق کارشناس‌ها به‌صورت دستی بررسی می‌شد که این مسأله با توجه به افزایش اعضای هیأت‌ علمی و گسترش دانشگاه کارها را با کُندی مواجه می‌کند.

نیروزاد افزود: با استفاده از این شبکه می‌توان کارهای تحقیقاتی را به سامانه ارائه داد و اگر کار تکراری بود و یا احتمال سرقت علمی یا کپی‌برداری آن وجود داشته باشد، به‌ صورت خودکار پذیرفته نمی‌شود. درواقع کارها بدون نیاز به حضور فیزیکی کارشناسان و از طریق سامانه با سرعت و صحت بالا انجام می‌شود.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان این‌که راه‌اندازی این سامانه حدود ۶۰ میلیون هزینه در بر داشته است، گفت: این سامانه تا شهریورماه راه‌اندازی می‌شود.