تعداد دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به بیش از ۹۴۰۰۰ نفر رسیده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در گزارش معاونت آموزشی وزارت علوم با عنوان “مقایسه عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فاصله سال‌های ۹۵-۹۲″ آمده است که در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ هیچ مرکز جدیدی ایجاد نشده است و افزایش آمار صرفا به دلیل افزایش تعدادی از واحدهای دانشگاه فرهنگیان و واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

همچنین تعداد رشته‌های تدوین‌شده (عمدتا بین‌رشته‌ای) در سه سال گذشته در مقطع کارشناسی ۶ مورد، کارشناسی‌ارشد ۳۷ و در دکتری ۳۱ مورد بوده است.

در یک سال اخیر نیز صندوق رفاه دانشجویان فعالیت‌های متعددی داشته است که رشد ارائه تسهیلات با پرداخت وام‌های دانشجویی در سال‌های ۹۴-۹۵ به میزان ۱۱۰ درصد، رشد ۴۰۰ درصدی وام دکتری و ۲۰۰ درصدی وام شهریه، افزایش درآمد اختصاصی صندوق در سال ۹۴ به میزان ۷۸ درصد نسبت به سال قبل به مبلغ ۳۲۰۰ میلیارد ریال، وصول مطالبات انباشته صندوق در سال ۹۴ به میزان ۹۶۰ میلیارد ریال، افزایش منابع ذخیره استراتژیک به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال، پرداخت ۲۸۰ میلیارد ریال کمک هزینه تعمیر و تجهیز خوابگا‌ه‌ها در یک سال اخیر و … از جمله اقدامات این صندوق در سال ۹۴ بوده است.