وزیر علوم با بیان اینکه تشکیل کلاس‌های بیش از ۲۰نفر در مقطع کارشناسی ارشد غیرقانونی است، گفت: با اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی از امسال، همه دانشگاه‌ها مجبور به اجرای قانون خواهند شد.

به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از ایرنا، محمد فرهادی درباره انتقادش از جذب بی رویه دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی به ویژه دکترا، توضیح داد: این انتقاد به نحوه جذب بی رویه دانشجو در گذشته بوده است؛ چراکه اکنون جذب‌ها با قانون و ضابطه انجام می شود.

وی بیان کرد: طبق قوانین جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، حداکثر ۲۰ و در مقطع دکترا ۵ تا ۷ دانشجو در تمام دانشگاه‌ها اعم از دولتی و آزاد جذب می شوند و اگر دانشگاه‌ها به بیشتر از این تعداد به جذب دانشجو اقدام کنند خلاف کرده و قابل قبول نیست.

فرهادی با اشاره به نسبت

استاد – دانشجو در استانداردهای جهانی و ایران و تأکید براینکه این عدد در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است، گفت: در حال حاضر متوسط نسبت استاد- دانشجو در ایران ۱به ۲۶ و نسبت استاندارد جهانی این مسئله در رشته‌های پزشکی ۱ به ۱۲ تا ۱۶ و غیرپزشکی ۱ به ۱۸ تا ۲۲ است و البته هدف گیری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه ششم نیز دستیابی به همین عدد جهانی است.