طرح بازنگری برنامه درسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در مقطع کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه هیات بورد وزارت بهداشت به تصویب رسید.
به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه هیات ممتحنه، ارزشیابی ، برنامه ریزی رشته بهداشت حرفه ای در محل دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی برگزار شد و موارد مطروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه طرح بازنگری برنامه درسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در مقطع کارشناسی ارشد که در گردهمایی اعضاء هیات علمی منتخب کشور در تیرماه تائید شده بود مورد بررسی قرار گرفت و گزارش نهایی آن در جلسه هیات بورد به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه گزارش بازدید ادواری اعضای هیات بورد از گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی بم، بندرعباس، بجنورد، زاهدان، کاشان، کردستان، اراک ، اهواز و شیراز مطرح و مقرر شد نتایج این بازدیدها، جهت پیگیری های بعدی به دانشگاه مربوطه اعلام شود.

همچنین جلسه هیات ممتحنه، ارزشیابی، برنامه ریزی رشته کار درمانی برگزار شد و پیشنهاد برخی دانشگاهها مبنی بر افزودن واحدهای درسی به برنامه آموزشی رشته کار درمانی در مقطع کارشناسی، جهت ارتقای مهارتی دانش آموختگان این رشته مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه نیز بحث ساماندهی مصاحبه آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) به دانشگاهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اعضا به منظور برگزاری هر چه بهتر آزمون مصاحبه در رشته کاردرمانی پیشنهاداتی ارائه دادند.