اولویت‌های تحقیقاتیِ پژوهشگاه نیرو و مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو برای بهره‌برداری متقاضیان دوره پسا دکتری حائز شرایط بنیادملی نخبگان

به گزارش پی اچ دی ایران و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: عناوین اولویت‌های تحقیقاتیِ پژوهشگاه نیرو و مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو (پیرو تفاهم ‌نامۀ فی‌مابین بنیاد و وزارت مذکور)،  جهت بهره‌برداری متقاضیان دوره پسادکتری حائز شرایط بنیاد ملی نخبگان به پیوست ارائه می‌شود.

همچنین برای اطلاع دقیق از شرایط و نحوه همکاری با این مؤسسات به آدرس لینک‌هایhttp://www.nri.ac.ir و http://www.wri.ac.ir   مراجعه فرمائید.