شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد چند رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز موافقت کرد.

به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های علوم شناختی – ذهن، مغز و تربیت، حقوق جزا و جرم شناسی،  حقوق عمومی و مهندسی انرژی های تجدید پذیر در مقطع کارشناسی ارشد و رشته زیست فناوری میکروبی(بیوتکنولوژی میکروبی) در مقطع دکتری موافقت کرد.