گروه پزشکان فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته می شوند که براساس ضوابط تشخیص شوراها ،قادر به اشتغال به حرفه طبابت درنیروهای مسلح نباشند.

به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است: “سلام به چه علت دانشجویان گروه پزشکی حق استفاده از معافیت پزشکی برای سربازی را ندارند؟حتی کسی که سرطان دارد در صورت توانایی طبابت،اجازه استفاده از این را ندارد. ”
در این زمینه سردار موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح گفت: بر اساس آیین نامه جدید مشمولان پزشک اعم از پزشکان عمومی ،دندانپزشکان و پزشکان متخصص،فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته می شوند که براساس ضوابط آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی و به تشخیص شوراها و شورای نیرو ،قادر به اشتغال به حرفه طبابت درنیروهای مسلح نباشند.