رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران گفت: این صندوق تا میزان ۳۵ میلیون تومان از پژوهشگران حمایت می‌کند.

ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با بیان اینکه این صندوق تا میزان ۳۵ میلیون تومان از پژوهشگران حمایت می‌کند، گفت: به سازمان‌ها، انجمن‌های علمی و مراکز علمی نامه نوشتیم تا اولویت‌های خود را در اختیارمان قرار دهند و خودمان هم در کارگروه‌ها کار کردیم تا اولویت‌های حمایتی مشخص شود.

وی افزود: پس از تعیین اولویت‌ها آن‌ها را تلفیق می‌کنیم و پس از آن اولویت‌ها اعلام می‌شود.

ضرغام گفت: پس از شناسایی اولویت‌ها اعلام می‌کنیم که در هر کارگروه چه اولویت‌های تحقیقاتی مدنظر است که اگر در آن چارچوب پروژه‌ای دریافت کردیم مصوب شود.