شرایط پذیرش برای متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکترای پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعلام شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شرایط پذیرش و مدارک مورد نیاز برای متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری پژوهشی (PhD by Research)اعلام شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به استناد مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور از بین متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری پژوهشی (PhD by Research) در مرکز تحقیقات آترواسکلروز و عروق کرونر، پس از بررسی مدارک و طی مراحل اداری (مصاحبه، گزینش و …) دانشجو می‌پذیرد.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه شرایط پذیرش، مدارک مورد نیاز و دریافت فرم‌های مربوطه می‌توانند به آدرس http://rsh.bums.ac.ir واحد دکتری پژوهشی مراجعه کنند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به استناد مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور و با استعانت از خداوند حکیم در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص آشنا به روش‌های تحقیق و مبانی پژوهش هدفمند و برقراری پلی بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقاء سلامت و نوآوری در حوزه‌های مختلف علوم پزشکی در نظر دارد از بین متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری پژوهشی (PhD by Research) در مرکز تحقیقات آترواسکلروز و عروق کرونر در محورهای پژوهشی زیر پس از بررسی مدارک و طی مراحل اداری (مصاحبه، گزینش و …) دانشجو می‌پذیرد:

*یک نفر بصورت شهریه پرداز پذیرش خواهد شد.

کلیه فرم ها و مدارک مورد نیاز می بایست حداکثر تا تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ از طریق پست پیشتاز به آدرس “بیرجند – خیابان غفاری- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – معاونت تحقیقات و فناوری – کد پستی ۹۷۱۷۸۵۳۵۷۷” ارسال گردد.

فراخوان پذیرش دانشجودرمقطع دکترای پژوهشی

 نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به استناد مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور و با استعانت از خداوند حکیم در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص آشنا به روش‌های تحقیق و مبانی پژوهش هدفمند و برقراری پلی بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقاء سلامت و نوآوری در حوزه‌های مختلف علوم پزشکی در نظر دارد از بین متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری پژوهشی (PhD by Research) در مرکز تحقیقات آترواسکلروز و عروق کرونر در محورهای پژوهشی زیر پس از بررسی مدارک و طی مراحل اداری (مصاحبه، گزینش و …) دانشجو می‌پذیرد:

کلیه فرم ها و مدارک مورد نیاز می بایست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ از طریق پست پیشتاز به آدرس “بیرجند – خیابان غفاری- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – معاونت تحقیقات و فناوری – کد پستی ۵۳۵۷۷-۹۷۱۷۸ ارسال گردد.