دانشگاه علم و صنعت اسامی پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه ونوبت دوم مقطع دکتری تخصصی سال ۹۵ این دانشگاه را منتشر کرد.

به اطلاع می‌رساند ثبت‌نام مشروط از پذیرفته‌شدگان دکتری، دوره‌های روزانه و نوبت دوم سال ۱۳۹۵ بر اساس اطلاعیه پیوست در دانشکده‌های مربوطه انجام می‌پذیرد.

اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری دوره‌های روزانه و نوبت دوم سال ۱۳۹۵

دریافت فایل اطلاعیه ثبت نام

دریافت فرم مشخصات

دریافت فرم آموزش رایگان

دریافت فرم تعهدنامه

دریافت فرم گواهی معدل

دریافت فرم تقویم آموزشی