قرارداد همکاری بین مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و دانشکده علوم زیستی دانشگاه هنان چین تمدید شد.
تمدید قرارداد همکاری مرکز تحقیقات دانشگاه تهران با دانشگاه هنان چین
به گزارش روز شنبه کنکوری ارشد دکتری به نقل از ایرنا، دکتر جون هونگ، عضو علمی دانشگاه هنان چین با حضور در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران قرارداد همکاری بین این مرکز و دانشکده علوم زیستی دانشگاه هنان را تمدید کرد.
بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، جون هونگ، عضو هیات علمی دانشگاه هنان چین از اول تا هفتم شهریور ماه امسال در انجام کارهای تحقیقاتی با اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران همکاری کرده است.