دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با راه اندازی چهار رشته علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرد.

به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از ایسکانیوز، با راه اندازی «رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی پیوسته و رشته بهداشت عمومی مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول» و «رشته پرستاری داخلی جراحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و رشته مراقبت های ویژه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد» با استناد به رأی صادره در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۵ موافقت شد.