قائم مقام رئیس موسسات آموزش عالی دانشگاه های غیر انتفاعی از از ادغام برخی از مؤسسات غیر انتفاعی در سالهای آینده خبر داد.
طیرانی قائم مقام رئیس موسسات آموزش عالی دانشگاه های غیر انتفاعی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان در خصوص ظرفیت دانشجویی دانشگاه خیام در سال تحصیلی جدید اظهار داشت: امسال ظرفیت دانشجو در دانشگاه خیام ۱۴۰ هزارنفراست.

وی افزود: با توجه به اینکه در چهار سال اخیر تعداد دانشجویان کاهش داشته این میزان ظرفیت امسال رو به افزایش است به طوری که پیش بینی می شود در مهر سال ۹۵ تنها ۵۰ درصد ازصندلی‌های دانشگاه پر شود.

طیرانی در ادامه گفت: وزارت علوم خبر از تعطیلی برخی از واحدهای دانشگاه غیر انتفاعی می دهد که هنوز از کیفیت لازم برخوردار نیستند. این طرح در وزارت علوم ارائه شده است اما امسال عملیاتی نخواهد شد.

وی از ادغام برخی از مؤسسات غیر انتفاعی در سالهای آینده خبر داد و افزود: امکان ادغام وجود دارد اما دانشگاه های غیر انتفاعی حذف نخواهند شد.

طیرانی در پایان گفت: میزان افزایش شهریه برای کلیه دانشجویان اعم از جدید الورود و قدیمی امسال ۱۵ درصد است.