شهریه دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی برای دانشجویان ورودی جدید اعلام شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،شهریه دوره شبانه و نیمه حضوری دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی برای دانشجویان ورودی جدید اعلام شد.