معاون دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: دانشکده اقیانوس شناسی پزشکی را با رشته هایی مانند پرستاری دریا، فرآورده های دریایی، طب دریایی راه اندازی می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد محبوبی در نشست روسا و معاونان آموزشی کلان منطقه ۴ آمایشی کشور با اشاره به مهمترین اقدامات این دانشگاه گفت: درصدد هستیم تا با همکاری دانشگاه آبادان و استفاده از ظرفیتهای بومی منطقه، دانشکده اقیانوس شناسی پزشکی را راه اندازی کنیم که البته در این راه همکاری همه دانشگاههای مستقر در منطقه بسیار کمک کننده است.

وی گفت: تجهیز و راه اندازی مرکز مهارت های بالینی و ارزشیابی مهارت‌های بالینی به شیوه آسکی، خریداری و تجهیز لوازم مورد نیاز آزمایشگاه ها از جمله این اقدامات است.

محبوبی یادآور شد: همکاری در اعتبار بخشی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه ، تدوین کوریکلوم آموزشی رشته کارشناسی ارشد پرستاری دریا، اخذ مجوز مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان و جذب دانشجو، اضافه کردن رشته های هوشبری ، کتابداری، فوریتهای پزشکی فناوری اطلاعات سلامت در سالهای ۹۴ و ۹۵ همچنین از دیگر اقدامات است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان تشکیل کانون اخلاق حرفه‌ای و برگزاری همایش اخلاق حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی آبادان را از جمله مهمترین اقدامات این دانشگاه در این زمینه برشمرد و اظهار داشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان آمادگی دارد تا نقش پررنگ تری را در کلان منطقه در راستای استقرار برنامه تحول آموزش ایفا کند.