راه‌اندازی دوره دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در دانشگاه تربیت مدرس طی نشست شورای این دانشگاه به تصویب رسید.

به گزارش  کنکوری ارشد دکترا به نقل از ایسنا، دکتر مینایی، مدیر دفتر گسترش، ارزیابی و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس در این نشست، پژوهش در مبانی نظری و کاربردی زمینه‌های مختلف سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی و آموزش نیروهای متخصص جهت تأمین نیاز های مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی و عمرانی کشور را از جمله دلایل توجیهی این رشته بیان کرد.

وی همچنین اظهار کرد: ارزیابی‌های زیست محیطی برای امور توسعه، توانایی مدیریت بهتر منابع آب، خاک و اراضی، مکان‌یابی استقرار طرح‌های توسعه با توجه به مسائل زیست محیطی و شناخت آستانه تحریک و ناپایداری محیط، مدیریت و برنامه‌ریزی حوضه‌های آبخیز در پشت سدها، کنترل فرسایش با توجه به آستانه تحول محیطی «بیوم‌ها» (یک اکوسیستم بزرگ با شرایط یکسان) و جوامع گیاهی و مدیریت فضاهای مختلف جغرافیایی مثل فضاهای ساحلی رودخانه‌ای دریایی و دریاچه‌ای و مناطق کم آب و مناطق کوهستانی کشور از مهارت و توانمندی‌های فارغ‌التحصیلان این رشته است.

دکتر مینایی همچنین به وضعیت برنامه درسی رشته، سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه‌ها، طرح موضوع در کمیسیون برنامه‌ریزی جامع آموزشی، طرح موضوع در شورای آموزشی دانشگاه و جدول ترم‌بندی دروس اشاره کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، در ادامه پس از بحث و بررسی اعضای حاضر در جلسه، موضوع راه‌اندازی دوره دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در دانشکده علوم انسانی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

همچنین در پایان این نشست گزارش بازنگری برنامه درسی دوره دکتری رشته آمار، ‌ارائه شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.