از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه، دسترسی به مقالات مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری (RICeST) رایگان شد.
کاربران می توانند از طریق وب‌سایت این مرکز و یا با مراجعه به لینک‌های زیر، مقالات علمی مورد نیاز خود را دانلود و مطالعه کنند.

مقاله‌های الکترونیکی فارسی
مقاله‌های الکترونیکی انگلیسی
مقاله‌های الکترونیکی عربی
کتاب‌های الکترونیکی
مقاله‌های الکترونیکی کنفرانس‌ها: