تاسیس ۳ دانشکده جدید علوم پزشکی در دانشگاه آزاد

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد از تاسیس دانشکده علوم پزشکی در واحدهای بروجرد، بابل و شهرکرد خبر داد.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،سید علی ابطحی گفت: در هجدهمین و نوزدهمین جلسه شورای گسترش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی درخواست تاسیس این دانشکده‌ها مطرح و برای بررسی‌ها و ارزیابی‌های لازم مقررشد هیاتی از سوی معاونت علوم پزشکی به واحدهای بروجرد، شهرکرد و بابل اعزام شوند.

وی افزود: پس از انجام بازدید‌ها و براساس گزارش‌های ارائه شده، با تقاضای تاسیس دانشکده علوم پزشکی در دانشگاه آزاد در واحدهای بروجرد، بابل و شهرکرد در بیستمین جلسه شورای گسترش رشته‌های علوم پزشکی این دانشگاه موافقت شد.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد هدف از راه اندازی دانشکده‌های جدید این دانشگاه را کاهش هزینه‌ها و بهره گیری بهینه از نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: این دانشکده‌ها برای جلوگیری از تاسیس چندین دانشکده مجزای مربوط به رشته‌های علوم پزشکی و به منظور چابک سازی و بهره گیری بهینه از توان نیروی انسانی تصویب شدند.

به گزارش دانشگاه آزاد،ابطحی اظهار داشت: همچنین در ارزشیابی‌های انجام شده توسط وزارت بهداشت، واحد بروجرد رای تایید قطعی رشته‌های پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی و آموزش بهداشت، واحد بابل رای تایید قطعی رشته‌های پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی و واحد شهر کرد مجوز تاسیس رشته‌های پرستاری، مامایی، بهداشت خانواده و بهداشت مبارزه با بیماری‌ها را دریافت کرده اند.