منابع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ۹۶_۹۷

منابع دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع دکترا, منابع کنکور دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع دکتری97-96

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.

منابع دکتری علوم ارتباطات اجتماعی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری رشته علوم ارتباطات اجتماعی به شرح زیر می باشند:

 1. عادل آذر، منصور مؤمنی / آمار و کاربرد ان در مدیریت / تهران / انتشارات سمت / چاپ سوم / ۱۳۸۳
 2. غلامرضا آذری / مقدمه ای بر اصول و مبانی ارتباطات / تهران / صدا و سیمای ج.ا.ا / چاپ اول / ۱۳۸۴
 3. میرحسن آذری / تنوع فرهنگی: سیری در اقدامات و اعلامیه های یونسکو / تهران / دفتر مطالعات فرهنگی / چاپ اول / ۱۳۸۵
 4. آرت شولت، یان / نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن / ترجمه مسعود کرباسیان / تهران / علمی و فرهنگی / چاپ اول / ۱۳۸۲
 5. آرون، ریمون / مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی / ترجمه باقر پرهام / تهران / علمی و فرهنگی / چاپ اول / ۱۳۷۷
 6. تقی آزاد ارمکی / نظریه های جامعه شناسی / تهران / سروش / چاپ اول / ۱۳۷۶
 7. امیر آشفته تهرانی / جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی و برنامه ریزی نیروی انسانی / تهران / پرشکوه / چاپ اول / ۱۳۸۲
 8. داریوش آشوری / تعریف ها و مفهوم فرهنگ / تهران / آگه / چاپ اول / ۱۳۸۶
 9. تیمور آقایی فیشانی / خلاقیت و نوآوری در انسان ها و سازمان ها / تهران / نشر ترمه / چاپ اول / ۱۳۷۷
 10. مجموعه سوالات دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی / هلن نیک بخش، فتاح حاتمی، دکتر علیرضا تلخانی علیشان / نشر پردازش / چاپ اول / ۱۳۹۲
 11. آلوس، ر / آینده روزنامه نگاری الکترونیک: دگرگونی رسانه یا رسانه کشی، ترجمه لیدا کاووسی / رسانه، سال دوازدهم، شماره ۲، پیاپی ۴۶ / ۱۳۸۰
 12. مهدی ابراهیمی / اینترنت / تهران / نشر کتابدار / چاپ اول / ۱۳۸۰
 13. سید حسین ابطحی / مدیریت منابع انسانی / انتشارات دانشگاه پیام نور / چاپ پنجم / ۱۳۷۷
 14. سید حسین ابطحی / آموزش بهسازی منابع انسانی / موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی / چاپ اول / ۱۳۷۸
 15. اتیول، بروس دی و همکاران / سخت خبر و نرم خبر / ترجمه محمدرضا نوروزپور / تهران / ثانیه / چاپ اول / ۱۳۸۴
 16. بابک احمدی / مدرنیته و اندیشه انتقادی / تهران / نشر مرکز / چاپ اول / ۱۳۷۳
 17. صدیقه احمدی فصیح / آشنایی با شبکه جهانی وب / علوم و فناوری اطلاعات، دوره ۱۸، شماره ۱ و ۲ / ۱۳۸۱
 18. غلامرضا ارجمندی / مهارت های سواد رسانه ای، در کتاب مهارت های زندگی (۱) / ویراستار دکتر بهمن زندی / تهران / انتشارات دانشگاه پیام نور / چاپ اول / ۱۳۸۰
 19. مصطفی ازکیا / جامعه شناسی توسعه / تهران / نشر کلمه / چاپ چهارم / ۱۳۸۱
 20. اسالیوان، تام و دیگران / مفاهیم کلیدی ارتباطات / ترجمه میرحسین رئیس زاده / تهران / نشر فصل نو / چاپ اول / ۱۳۸۵
 21. علی اسدی / افکار عمومی و ارتباطات / تهران / انتشارات سروش / چاپ اول / ۱۳۷۱
 22. استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت / اصول روش تحقیق کیفی (نظریه مبنایی) / ترجمه بیوک محمدی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / تهران / چاپ اول / ۱۳۸۵
 23. اسکلیر، لزلی / جامعه شناس نظام جهانی / ترجمه علی هاشمی گیلانش / تهران / انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / چاپ اول / ۱۳۷۶
 24. اسکید مور، ویلیام / تفکر نظری در جامعه شناسی / جمعی از مترجمان / قم / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی / چاپ اول / ۱۳۸۵
 25. اسمیت، فیلیپ / درآمدی بر نظریه فرهنگی / ترجمه حسن پویان / تهران / دفتر پژوهش های فرهنگی / چاپ اول / ۱۳۸۳
 26. شاپور اعتماد / برداشتی از فصل اول و دوم کتاب معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی / تهران / طرح نو / چاپ اول / ۱۳۸۹
 27. آل آر، هولستی / تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی / ترجمه نادر سالار زاده امیری / نشر دانشگاه علامه طباطبایی / چاپ اول / ۱۳۷۳
 28. آل دفت، ریچارد / تئوری سازمان و طراحی ساختار / ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی / شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی / چاپ اول / ۱۳۷۴
 29. سید مهدی الوانی، شمس السادات زاهدی، ابوالحسن فقیهی / فرهنگ جامع مدیریت / انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی / چاپ دوم / ۱۳۷۹
 30. سید مهدی الوانی / مدیریت عمومی / تهران / نشر نی / چاپ اول / ۱۳۸۱
 31. محمود ایروانی، محمدکریم خداپناهی / روان شناسی احساس و ادراک / تهران / سمت / چاپ یازدهم / ۱۳۸۱
 32. پرهام ایزدپناه / وب ۲ شوق یک جهان نو / ماهنامه شبکه، شماره ۶۳ / ۱۳۷۷
 33. احمد ایزدی یزدان آبادی / مدیریت تعارض / تهران / دانشگاه امام حسین / چاپ اول / ۱۳۷۹
 34. ایمانوئل، والرشتاین / سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی / ترجمه پیروز ایزدی / تهران / نشر نی / چاپ اول / ۱۳۷۷
 35. اینگلس، فرد / نظریه رسانه ها / ترجمه محمود حقیقت کاشانی / تهران / مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران / چاپ اول / ۱۳۷۷
 36. اینگلهارت، رونالد / تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی / ترجمه مریم وتر / تهران / نشر کویر / چاپ اول / ۱۳۷۳
 37. بابایی، علی اکبر و همکاران / تواناسازی کارکنان-سرمایه گذاری جایگزین / مجله تدبیر / شماره ۱۲۹ / ۱۳۸۱
 38. باطنی، محمدرضا / فرهنگ معاصر / تهران / فرهنگ معاضر / چاپ سیزدهم / ۱۳۸۴
 39. باقی، هرمز / گذری به ویژگیهای مدیریت رسانه ای / فصلنامه پژوهش و سنجش / شماره ۲۳ و ۲۴ / ۱۳۷۹
 40. باکینگهام، دیوید / آموزش رسانه ای / ترجمه حسین سرافراز / تهران / ناشر دانشگاه امام صادق (ع) / چاپ اول / ۱۳۸۹
 41. ببی، ارل / روش های تحقیق در علوم اجتماعی / ترجمه رضا فاضل / تهران / انتشارات سمت / چاپ اول / ۱۳۸۸
 42. بدیعی، نعیم / معیارهای گزینش خبر / مجله رسانه / سال اول شماره ۱ / ۱۳۶۹
 43. بدیعی، نعیم؛ قندی، حسین / روزنامه نگاری نوین / تهران / انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی / چاپ سوم / ۱۳۸۲
 44. بدیعی، نعیم / روزنامه نگاری در جامعه اطلاعاتی / رسانه: فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی / سال شانزدهم / شماره ۲ پاییز ۱۳۸۴
 45. برانیگان، اگوهتین / جامعه پسا صنعتی و جامعه پست مدرن / ترجمه حسین علی نوزری / نشر خوارزمی / چاپ دوم / ۱۳۸۰
 46. برگر، پیتر؛ توماس، لوکمان / ساخت اجتماعی واقعیت (رساله ای در جامعه شناسی شناخت) / ترجمه فریبرز مجیدی / تهران / علمی و فرهنگی / چاپ اول / ۱۳۷۵
 47. زهرا برومند / مدیریت رفتار سازمانی / تهران / پژوهش های فرهنگی / چاپ اول / ۱۳۸۴
 48. حسین بشریه / درس های دموکراسی برای همه / تهران / موسسه نگاه معاصر / چاپ اول / ۱۳۷۴
 49. کنت بلانچارد / سه کلید توان افزایی / ترجمه فضل اله امینی / نشر فرا / چاپ اول / ۱۳۷۹
 50. کنت بلانچارد، کارلوس راندولف / مدیریت تواناسازی کارکنان / ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی / نشر مدیران / چاپ اول / ۱۳۷۸
 51. بلیک، رید؛ هارولدسن، ادوین / طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات / ترجمه مسعود اوحدی / تهران / سروش / چاپ اول / ۱۳۷۸
 52. بلیکی، نورمن / طراحی پژوهش های اجتماعی / ترجمه حسن چاوشیان / تهران / انتشارات نی / چاپ اول / ۱۳۸۴
 53. بنوویتز، آلن، آ / اصول مدیریت / ترجمه دکتر شاپور امین شایان جهرمی، جعفر معافیان / تهران / نشر ترمه / چاپ اول / ۱۳۸۷
 54. بنیسون، مالکلم؛ کیسون، جاناتان / برنامه ریزی نیروی انسانی / ترجمه علیرضا جباری / نشر افکار / چاپ اول / ۱۳۷۵
 55. بوتان، ک / نظریه های روابط عمومی / مترجم علیرضا دهقان / تهران / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها / چاپ اول / ۱۳۷۸
 56. بودریار، ژان / در سایه اکثریت خاموش / ترجمه پیام یزدانجو / تهران / نشر مرکز / چاپ دوم / ۱۳۸۷
 57. بیابانگرد، اسماعیل / روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی / تهران / دوران / چاپ اول / ۱۳۸۴
 58. بیانی، احمد / روش های تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روانشناسی / تهران / رهیافت / چاپ اول / ۱۳۷۸
 59. بیرو، آلن / فرهنگ علوم اجتماعی / ترجمه باقر ساروخانی / تهران / نشر کیهان / چاپ چهارم / ۱۳۸۰
 60. بیکر، ترزال / نحوه انجام تحقیقات اجتماعی / ترجمه هوشنگ نایبی / تهران / انتشارات روش / چاپ اول / ۱۳۷۷
 61. بیلس، جان؛ گارنت، جان و همکاران / ترجمه هوشمند میرفخرایی / استراتژی معاصر: نظریان و خط مشی ها / تهران / دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی / چاپ دوم / ۱۳۶۹
 62. بی نا / جنگ روانی / تهران / معاونت سیاسی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها / بی تا
 63. پاتریک، جی بیلو / راهنمای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک / ترجمه: منصور شریفی کلویی / نشر آردین / تهران / چاپ اول / ۱۳۷۶
 64. پارکینسون، رستوم جی / مهارت های مدیریت / ترجمه: مهدی ایران نژاد پاریزی / انتشارات آزاده / چاپ اول / ۱۳۷۶
 65. پاستر، مارک / عصر دوم رسانه ها / ترجمه غلامحسین صالحیار / تهران / نشر ایران / چاپ اول / ۱۳۷۷
 66. پاکدهی، حسین / ارتباطات جمعی در ایران: پرسش هایی برای تحقیق / مجله رسانه، سال هفتم، شماره اول / ۱۳۷۷
 67. پستمن، نیل / تکنوپولی، تسلیم فرهنگ به فناوری / ترجمه صادق طباطبایی / تهران / انتشارات اطلاعات / چاپ اول / ۱۳۸۱
 68. پستمن، نیل / زندگی در عیش، مردن در خوشی / ترجمه: صادق طباطبایی / انتشارات اطلاعات / چاپ اول / ۱۳۷۵
 69. پوپر، کارل ریموند / منطق اکتشافات علمی / ترجمه سید حسین کمالی / تهران / انتشارات علمی و فرهنگی / چاپ اول / ۱۳۷۰
 70. پین، مایکل / فرهنگ اندیشه انتقادی، از روشنگری تا پسامدرنیته / ترجمه پیام یزدانجو / تهران / نشر مرکز / چاپ دوم / ۱۳۸۳
 71. تافلر، الوین / شوک آینده / ترجمه حشمت اله کامرانی / تهران / نشر سیمرغ / چاپ سوم / ۱۳۷۶
 72. تاملینسون، جان / جهانی شدن و فرهنگ / ترجمه محسن حکیمی / تهران / دفتر پژوهش های فرهنگی /چاپ اول / ۱۳۸۱
 73. تانکارد، جیمز؛ سورین، ورنر / نظریه های ارتباطات / ترجمه علیرضا دهقان / تهران / انتشارات دانشگاه تهران / چاپ سوم / ۱۳۸۶
 74. توسلی، غلامعباس / نظریه های جامعه شناسی / تهران / سمت / چاپ سیزدهم / ۱۳۸۶
 75. جان، فیسک / نگاهی کوتاه به نظریه ها و مکاتب ارتباطات / ترجمه ناصر فرونچی / انتشارات کنکاش دانش / چاپ اول / ۱۳۸۴
 76. حافظ نیا، محمدرضا / مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی / تهران / انتشارات سمت / چاپ هشتم / ۱۳۸۲
 77. دادگران، سیدمحمد / مبانی ارتباط جمعی / تهران / نشر مروارید و فیروزه / چاپ هشتم / ۱۳۸۴
 78. دالگران، پیتر / تلویزیون و گستره عمومی جامعه مدنی و رسانه های همگانی / ترجمه مهدی شفقتی / انتشارات سروش / چاپ اول / ۱۳۸۰
 79. دبلیو واکر، جیمز / برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی / ترجمه خدابخش داشگرزاده / انتشارات موسسه نشر فرهنگی زند / چاپ اول / ۱۳۷۵
 80. دفت، ریچارد ال / تئوری سازمان و طراحی ساختار / ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی / جلد دوم / تهران / موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی / چاپ اول / ۱۳۷۴
 81. دفلور، ملوین؛ دنیس، اورت ای / سناخت ارتباطات جمعی / ترجمه سیروس مرادی / تهران / انتشارات دانشکده صدا و سیما / چاپ اول / ۱۳۸۳
 82. علی دلاور / احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی / تهران / انتشارات رشد / چاپ دوازدهم / ۱۳۸۵
 83. دواس، دی.ای / پیمایش در تحقیقات اجتماعی / ترجمه هوشنگ نائبی / تهران / نشر نی / چاپ اول / ۱۳۸۷
 84. دوورژه، موریس / روش های علوم اجتماعی / ترجمه خسرو اسلامی / تهران / نشر امیرکبیر / چاپ اول / ۱۳۶۲
 85. دی ایتول، بروس و دیگران / مقدمه دکتر شکرخواه بر کتاب خبرنویسی پیشرفته / ترجمه محمدرضا نوروزپور / تهران / نشر ثانیه / ۱۳۴۸
 86. رابرتسون، رونالد / جهانی شدن، نظریه های اجتماعی و فرهنگ جهانی / ترجمه کمال پولادی / تهران / نشر ثالث / چاپ اول / ۱۳۸۵
 87. راجردی، ویمر؛ جوزف آر، دومینیک / تحقیق در رسانه های جمعی / ترجمه دکتر کاووس سیدامامی / تهران / سروش / چاپ اول / ۱۳۸۴
 88. راجرز، اورت میچل / تاریخ تحلیلی علم ارتباطات / ترجمه غلامرضا آذری / جلد ۱ / تهران / نشر دانژه / چاپ اول / ۱۳۸۷
 89. رایف، دانیل؛ لیسی، استفن؛ فیکو، فریدریک جی / تحلیل پیام های رسانه ای (کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق) / ترجمه مهدخت بروجردی علوی / تهران / سروش / چاپ دوم / ۱۳۸۵
 90. سید نورالدین رضوی زاده / وانمایی و سلطه در جریان بین المللی خبر / مجموعه مقالات دومین سمینار برای مسائل مطبوعات ایران، جلد ۲ / انتشارات رسانه / ۱۳۷۷
 91. فرامرز رفیع پور / تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی / تهران / انتشارات شرکت سهامی انتشار / چاپ اول / ۱۳۸۲
مطالب مرتبط:

یک دیدگاه

 1. سلام خسته نباشی
  با توجه به کثرت منابع دکتری علوم ارتباطات . ممکنه ار بین این همه فقط دروس اصلی رو بدونیم چیه . همونا رو بخونیم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *