منابع و مراجع ارشد میکروبیولوژی

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

منابع و مراجع ارشد میکروبیولوژی

 1. میکروب شناسی زینسر- ترجمه دکتر محمد کریم رحیمی – انتشارات آئیژ- ۱۳۸۲
 2.  میکروب شناسی جاوتز –  ترجمه محسن ارجمند – انتشارات ارجمند – ویرایش بیست و سوم – سال ۱۳۸۳
 3. میکروب شناسی مواری –  ترجمه رضا رنجبر – انتشارات اندیشه رفیع – سال ۱۳۸۳
 4. میکروب شناسی واکر –  ترجمه رضا میرنژاد– انتشارات بشری – سال ۱۳۸۷
 5. میکروب شناسی ادیب فر – چاپ هفتم – انتشارات نور دانش
 6. میکروب شناسی ملک زاده چاپ  چهارم– انتشارات دانشگاه تهران – سال ۱۳۸۳
 7. میکروبیولوژی عمومی – ملک زاده – شهامت – چاپ اول – انشارات دانشگاه تهران – سال ۱۳۸۳
 8. میکروب شناسی کاربردی دکتر صدیقه محرابیان  – انتشارات نورپردازان – سال ۱۳۷۸– چاپ اول
 9. میکروب شناسی محیطی – دکتر شایسته سپهر- انتشارات پیام نور– چاپ دوم – سال۱۳۷۴
 10.  میکروب شناسی محیطی – اسفندیار شریفی – انتشارات تیمورزاده – سال ۱۳۸۶
 11.  میکروب شناسی و کنترل آلودگی آب و هوا و پساب – دکتر گیتی امیتازی– چاپ دوم –  سال۱۳۸۴
 12.  میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی صنعتی کروکر – ترجمه علی مرتضی
 13.  میکروب شناسی تشخیصی – شهروز همتی – انتشارات بشری – سال ۱۳۸۱
 14. کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد میکروبیولوژی آزاد و سراسری با پاسخ تشریحی، امید عزیزی، ابوالفصل داوود آبادی، نشر پردازش
 15. نرم افزار آزمون ساز تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ، نوآوران نشر الکترونیک پارسه
 16. میکروبیولوژی مواد غذایی ادمز – ترجمه علی مرتضوی – انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد – چاپ اول – ۱۳۸۱
 17.  اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی – علی مرتضوی – گلشر – مشهد – ۱۳۷۱
 18.  میکروبیولوژی خاک – دکتر گیتی امتیازی – انتشارات مانی – دانشگاه اصفهان – ۱۳۷۹
 19.  میکروبیولوژی صنعتی کاظمی ویسری – جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – ۱۳۷۲
 20. ویروس شناسی پزشکی – پرویز پاکزاد
 21. ایمونولوژی محمد وجگانی – انتشارات جهاد دانشگاهی تهران – چاپ ششم –  ۱۳۸۳
 22.  ایمنولوژی سلولی و مولکولی – ابولعباس – ترجمه ماهر و میراحمدیان – انتشارت سماط – چاپ اول – سال ۱۳۸۳
 23. ایمنولوژی رویت – ترجمه عطیه عبادی – چاپ اول – انتشارات سماط – ۱۳۸۴
 24. ایمنولوژی بنجامینی – ترجمه ذیگلری – ویرایش پنجم – انتشارات سماط
 25. قارچ شناسی پزشکی الکسوپولوس ترجمه ابراهیم بهداد
 26. قارج شناسی پزشکی – ترجمه حسین صارمی – جهاد دانشگاهی مشهد – ۱۳۸۴
 27. قارج شناسی پزشکی – شهلا شادزی
 28. قارج شناسی پزشکی اوانس – ریچارد سن – ترجمه علیرضا خسروی
 29. قارچ های سمی و خوراکی – فتح اله فلاحیان – دانشگاه تهران – ۱۳۴۶
 30. انگل شناسی مارکل – ترجمه ارجمند
 31. خلاصه انگل شناسی نوابراوان/ داوود رمزی – انتشارات نوردانش
 32. Soil Microbiology an biochemistry – Third Edition – by Elder Apaul
 33. Microbial physiology G.Moat, willy-2002-Four the Edition
 34. Medical Mycology – Rippon – ۱۹۸۸
 35. Dictionary Microbiolgy and Molecular – biolgby – Third Edition by: paul singelton
 36. Jawetz, Review of Medical Microbiology, Boston, Litle , Brown, 1986
 37. Planet pathogen interaction- Nicholas J.Talbot.
 38. Atlads of Microbiology – H. lodish- 1996
 39. Microbiology- Davis – ۱۹۸۰
مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما