تعبیر خواب شانه حیوان

تعبیر خواب شانه حیوان

تعبير خواب شانه حیوان به روايت محمدبن سیرین
دیدن شانه حیوان، دلیل وزن باشد، اگر بیند گوشت شانه باز کرد و رگ ها دید، دلیل که در آن سال باران بسیار باشد. اگر بیند که در آن شانه سیاهی بسیار بود، دلیل که در آن سال بلا بسیار بود.

تعبیر خواب شانه حیوان

محمدبن سیرین گوید: دیدن شانه حیوان، دلیل وزن باشد، اگر بیند گوشت شانه باز کرد و رگ ها دید، دلیل که در آن سال باران بسیار باشد. اگر بیند که در آن شانه سیاهی بسیار بود، دلیل که در آن سال بلا بسیار بود.

تعبیر خواب شانه? تعبیر خواب شانه فلزی/ تعبیر خواب شانه از دیدگاه ابن سیرین

 تعبیر خواب شانه, تعبیر خواب شانه از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب شانه دادن به دیگران, تعبیر خواب شانه از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب شانه زدن مو با شانه چوبی, تعبیر خواب خریدن شانه موی سر, تعبیر خواب شانه زدن مو توسط دوست, تعبیر خواب شانه زدن موی بلند دختر مجرد, تعبیر خواب شانه از دیدگاه محمد ابن سیرین 

 تعبیر خواب شانه, تعبیر خواب شانه از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب شانه دادن به دیگران, تعبیر خواب شانه از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب شانه زدن مو با شانه چوبی, تعبیر خواب خریدن شانه موی سر, تعبیر خواب شانه زدن مو توسط دوست, تعبیر خواب شانه زدن موی بلند دختر مجرد, تعبیر خواب شانه از دیدگاه محمد ابن سیرین 

تعبیر خواب شانه, تعبیر خواب شانه از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب شانه دادن به دیگران, تعبیر خواب شانه از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب شانه زدن مو با شانه چوبی, تعبیر خواب خریدن شانه موی سر, تعبیر خواب شانه زدن مو توسط دوست, تعبیر خواب شانه زدن موی بلند دختر مجرد, تعبیر خواب شانه از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب شانه از دیدگاه کلی

خود شانه نشانه پریشانی و فکر و خیال است.

نه به معنی غم و اندوه بلکه تردید در اتخاذ تصمیم و گاه تردید در انتخاب.


تعبیر خواب شانه کردن مو

براساس کتاب تعبیر خواب میلر، شانه زدن موهای بلند در خواب به این معنا است که یک اشتباه بسیار خطرناک در واقعیت رخ خواهد داد.

به احتمال زیاد حماقت بیش از حد و کوته بینی منجر به ارتکاب خطایی مهلک خواهد شد.

این امکان وجود دارد که مجبور شوید به مدت طولانی با عواقب این اشتباهات مقابله کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *